LOBBYCO ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Konu
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, SATICININ (“LOBBYCO”), ALICIYA satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır, İşbu Form’u kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmetin satış bedelini ve varsa vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Satıcı Bilgileri
Unvanı : COBUS İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş
Adresi : Odunluk Mah. Lefkoşa Cad. Mihraplı Plaza Apt. C Blok No:9C/19 Nilüfer/BURSA
Telefon :
Fax :
E-posta :
MERSİS No : 0211070112400010

Alıcı Bilgileri
LobbyCO internet adresinden (https://lobbyco.com.tr) alışveriş yapan kişinin üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Sözleşme Konusu Hizmetin Bilgileri
Satılan ürünün süresi, paketin adı, hizmet şekli, vergiler dahil satış bedeli LobbyCo’ya ait internet sitesinde ve tanıtım broşürlerinde yer almaktadır.

Listelenen ve gerek internet sitesi gerekse de tanıtım broşüründe ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Ödemeler, LobbyCo.com.tr üzerinden ürün paket programları kredi kartı ile sanal pos üzerinden ve LobbyCo tarafından uygun görülecek istinai durumlarda şirket satış yetkilileri ile irtibata geçilerek Havale/EFT ile yapılabilir.

Hizmetten faydalanmak için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifre gibi bilgiler ALICILARIN eposta adreslerine gönderilecektir. Bilgileri içeren mail eposta adreslerinin gelen kutusuna düşmez ise, gereksiz kutusunu (spam) kontrol etme ALICININ görevidir. LobbyCO, bu hususta doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

Genel Hükümler
ALICI Mesafeli Satış Sözleşmesinden evvel, LobbyCo’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

LobbyCo, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun vermeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, söz konusu kişi/kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden dolayı LobbyCo sorumlu tutulamaz.

LobbyCo, sözleşme konusu hizmetin sözleşmede belirtilen şekilde verilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ya da en geç ifanın gerektiği anda yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplan bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, sözleşme konusu hizmeti almak için Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu bedelin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, LobbyCo’nun sözleşme konusu hizmeti verme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine verilmeye başlamasından sonra ALICIYA ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından LobbyCo’ya ödenmemesi halinde, ALICI hizmet bedelini başka bir banka hesabı üzerinden nakit/havale/EFT yoluyla, gönderici bilgileri olarak kendi kimlik bilgilerini/unvanını girmek şartı ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

LobbyCo, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICIYA bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmetin iptal edilmesini veya süresinde verilmesini geciktirici sebebin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini LobbyCo’dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından hizmet alımının iptal edilmesi halinde ALICININ kredi kartı/banka kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, alımın ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, hizmet bedelinin kendi banka hesabına yukarıda belirtilen süreden daha uzun bir sürede yansıtılması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerden LobbyCo’yu sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri’nin sözleşme tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde yukarıda yazılı irtibat adreslerine başvurarak cayma hakkı vardır. MÜŞTERI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının MÜŞTERI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir. Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Fatura Bilgileri
Ad, Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
Eposta :