LOBBYCO MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metni 12 punto ve koyu fontta çıktısını alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemizden alışveriş yapan her alıcı, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:
Unvanı : Cobus İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (Bundan sonra kısaca LOBBYCO veya SATICI olarak anılacaktır)
Adresi : Odunluk Mah. Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza Apartmanı C.Blok Kat: 10 D: 19 Nilüfer/Bursa TÜRKİYE
Mersis No : 0211070112400010
Telefon : 0 533 659 59 29
Eposta : [email protected]

1.2- ALICI:
Cobus İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş internet adresinden (https://lobbyco.com.tr) alışveriş yapan kişinin bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Bundan sonra kısaca “ALICI” ya da MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)


MADDE 2 – KONU

2.1- İşbu Sözleşme, ALICI’nın, LOBBYCO’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve kurulumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait LobbyCo.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların iade, cayma, iptal durumlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2- ALICI, LOBBYCO’nun isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile satışı yapılan ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli gibi satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması, cayma hakkının nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını nasıl iletebileceklerini, LOBBYCO tarafından satışa konu ürünün ifası ve gerekleri hakkında internet ortamına uygun şekilde bilgilendirildiğini, söz konusu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve devamında ürün siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3- https://lobbyco.com.tr adlı SATICI’ya ait internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ile MÜŞTERI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçalarıdır. ALICI, hizmeti alan ve fatura bilgileri aynı ve/veya farklı kişiler olabilir. Farklı kişiler olması durumunda MÜŞTERI verdiği tüm bilgilerden tek başına sorumludur. MÜŞTERI’nin LOBBYCO’ya belirteceği bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. İşbu bilgilerin MÜŞTERI tarafından LOBBYCO’ya eksiksiz ve doğru şekilde iletilmesi tamamen MÜŞTERI’nin sorumluluğundadır. Söz konusu bilgilerin doğru olmaması, örtüşmemesi veya eksik olması halinde doğacak zararlardan ötürü LOBBYCO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

MADDE 3 – KAPSAM VE SÖZLEŞME KONUSU HİZMET;

3-A İşbu sözleşme, LOBBYCO ile MÜŞTERİ arasında yapılan sözleşmenin kapsamında belirtilen LOBBYCO’nun tüm fikri mülkiyetine ve ticari kullanım haklarına sahip olduğu tarafından sunulan süreli abonelik ile uzaktan erişimini, içerik kullanma ve modüllere katılmaya imkan sağlayan yazılım altyapısına ait ilişkiyi, taraflar arasındaki ticari (ekonomik) ve hukuki hak ve yükümlülükleri ile kullanım şartlarını belirler.
İşbu sözleşme Lobbyco yazılım alt yapısını kullanarak üye takibi veya üye referans sistemini geliştirecek kurumların faaliyetlerini kapsar.
3-B MÜŞTERİ, Lobbyco tarafından sunulan yazılım altyapısını kullanır. Satılan ürünün süresi, paketin adı, hizmet şekli, vergiler dahil satış bedeli internet sitesinde ve tanıtım broşürlerinde belirtildiği gibidir.
3-C Ödeme Şekli :
MÜŞTERİ yazılım satın almasını online olarak ödeme yaparak ilgili paketler arasından kendine uygun paketi seçerek kredi kartı ile yapacaktır. KDV, ücrete dahil değildir. LobbyCo.com.tr üzerinden ürün paket programları kredi kartı ile sanal pos üzerinden ve LobbyCo tarafından uygun görülecek istinai durumlarda şirket satış yetkilileri ile irtibata geçilerek Havale/EFT ile satın alınabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERI’dan talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MÜŞTERI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün MÜŞTERI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, LOBBYCO, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini MÜŞTERI’dan talep edebilir. MÜŞTERI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise LOBBYCO, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
Diğer yandan vadeli satışların Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, MÜŞTERI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3-D Teslimat Şekli ve Adresi :

Hizmete konu üründen faydalanmak için gerekli olan bilgiler Müşteriların eposta adreslerine gönderilecektir. Eposta adreslerinin gelen kutusuna düşmez ise gereksiz (spam) kutusunu kontrol ediniz.

MADDE 4 – LOBBYCO’NUN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİ;

4-A CAYMA HAKKI VE İADE PROSEDÜRÜ:

Müşteri’nin sözleşme tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkı vardır. MÜŞTERI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının MÜŞTERI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

4-A.1 KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

MÜŞTERI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle sunulamaması veya Hakem heyeti kararları ile MÜŞTERI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: MÜŞTERI hizmeti kaç taksit ile aldıysa kullandığı kredi kartını veren Banka MÜŞTERI’ya geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır. LOBBYCO bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka pos cihazlarından yapılan taksitli harcamaların MÜŞTERI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. MÜŞTERI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1) iade yansıyacak ve MÜŞTERI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda LOBBYCO, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği MÜŞTERI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. LOBBYCO, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, LOBBYCO ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince MÜŞTERI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, LOBBYCO’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür çerçevesinde gerçekleştirilecektir. MÜŞTERI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini taahhüt eder.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde MÜŞTERI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını MÜŞTERI’ya iade eder.

4-A.2 HAVALE/EFT İADE PROSEDÜRÜ

MÜŞTERI'nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle sunulamaması veya Hakem heyeti kararları ile MÜŞTERI’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş Havale/EFT yöntemiyle peşin olarak yapılmışsa, iade prosedürü şu şekildedir. LobbyCO, Müşteri’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri tek seferde iade etmekle yükümlüdür. Cayma beyanı, LobbyCO’ya ulaştığı anda Müşteri’nin söz konusu hizmetlerden faydalanması kısıtlanacaktır.


4-B LOBBYCO online yazılım sistemi ile aşağıda yazılı konularda üyelerine, bilgi aktarma ve bilgi verme hizmetinde bulunacak ve haklı sebepler ve meşru menfaati halleri dışında söz konusu bilginin üyeleri tarafından kullanılmasına karşı çıkmayacak ve engellemeyecektir.
4-C LOBBYCO, yazılım alt yapısı ile müşterilerinin raporların üyelerine sunulması ile ilgili olarak gerekli kayıtların yapılması ve sistemin üyelerine açılması ile sorumludur.
4-D LOBBYCO, online yapılacak ödeme sonrası otomatik yapacağı firma kaydından sonra müşteriye bir kullanıcı kodu ve şifre verecek ve müşterinin gerekli üye bilgilerini müşterinin kendisinin sisteme girmesini sağlayacaktır.
4-E LobbyCo tarafından sunulan yazılım alt yapısı, müşterinin ve üyelerinin sisteme girişlerini zaman damgası ve IP numarası ile kayıt altına almaktadır. Müşterinin talebi durumunda bu bilgiler müşteri ile paylaşılacaktır. Anlaşmazlık durumunda bu bilgiler yasal olarak geçerli olacaktır.
4-F MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin kapsamında vakıf olduğu ticari sırları mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşme, MÜŞTERI tarafından okudum kabul ediyorum seçeneğinin işaretlemesi yahut tıklamasıyla geçerli olacaktır. MÜŞTERI, LOBBYCO’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, LOBBYCO tarafından MÜŞTERI'ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder..


Sözleşme konusu hizmet, MÜŞTERI'den başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, kişi/kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden LOBBYCO sorumlu tutulamaz. LOBBYCO, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur.

LOBBYCO’ya ait internet sitesinin üzerinden, LOBBYCO’nun kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler MÜŞTERI’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır

Sözleşme konusu hizmetin sağlanması için işbu sözleşmenin onaylı nüshasının LOBBYCO'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, LOBBYCO hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi (7) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle hizmet sununumunu ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesinin son fıkrası gereğince LOBBYCO, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde veya sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye yazılı olarak veya kMüşteri veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Bu durumda, LOBBYCO sözleşmeyi derhal fesih etme hakkını haiz olup, MÜŞTERI’nın satın aldığı hizmet bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder. Böylesi bir durumda MÜŞTERİ, LobbyCo’dan ilave herhangi bir madde ve manevi zararının karşılanması talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.


MADDE 7- MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Müşteri, üyelerine yaptığı bildirimleri doğru ve zamanında yapmakla ve Yazılımdan kaynaklanan hataları konu ile ilgisi bulunan düzeltmeler ve değişiklikler ile ilgili LobbyCo’yu zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür.
Müşteri, işbu sözleşme kapsamında; güvenliğin ihlaliyle ilgili şüphe ya da bilgi oluştuğunda ya da herhangi bir şifre ve/veya hesabın izinsiz kullanımıyla ilgili bir şüphe ve/veya bilgi sahibi olunduğunda vakit kaybetmeden LobbyCo’yu bilgilendirmekle yükümlüdür. LobbyCo’yu vakit kaybetmeksizin bilgilendirdikten sonra Müşteri’nin ya da kullanıcılarının bildiği veya şüphelendiği içeriğin kopyalanması veya dağıtımının derhal durdurulması için en üst düzeydeki çabayı göstermesi gerekmektedir.
Müşteri işbu sözleşme kapsamında; ürün ve hizmeti kullanmak ya da erişim sağlamak için başka bir kullanıcıyı taklit etmemekle ya da yanlış kimlik bilgileri vermemekle yükümlüdür
Müşteri, LobbyCo’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERI’yı bağlayacaktır.
Müşteri, LobbyCo’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
Müşteri, LobbyCo’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, LOBBYCO’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, LobbyCo’nun ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, LobbyCo’nun Güvenlik Politikası ve Gizlilik Taahhüdü, Dijital İçeriklerin İşlevselliğini Etkileyebilecek Teknik Koruma Önlemleri, Dijital içeriğin hangi donanımlar ve yazılımlarla birlikte çalışabileceği hakkında bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
LobbyCo’nun, Müşteri, tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, kendisine gerekli bilgilendirmenin yapılıdğını, LobbyCo’nun bu amaçla kişisel verilerini işleyebileceğini ve kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
Müşteri üyeleri dâhil olmak üzere LobbyCo kullanıcı hesabına erişim hakkı bulunan kişilerin güvenlik ve gizlilik hükümlerine aykırı davranması, Türk Ceza Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a aykırı bir kullanım gerçekleştirmesi halinde, maddi ve cezai tüm yükümlülüklerin kendisine ait oluğunu, kusuru ile orantılı olmak kaydı ile her türlü maddi zarar talepleri ile cezai sorumluluklardan LobbyCO’nun sorumlu olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, LobbyCo’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, LobbyCo’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır
MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ;
İşbu sözleşmenin süresi 1 (bir) yıldır. Taraflardan birinin sözleşmenin sona ermemesi yönünde yazılı talepte bulunmaması halinde sözleşme internet sitesinde güncellenen fiyatlarla yenilenmiş sayılır. Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı olarak feshi ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Bu durumda birikmiş alacaklar ve bakiyeler nakden ve defaten LobbyCO’ya ödenecektir.
LobbyCO, müşterinin sözleşmeye aykırı davranışları halinde ya da hizmetten doğru, dürüst ve hakkaniyetli şekilde faydalanmaması gibi sebeplerle bu hallerle sınırlı olmamak kaydıyla müşteriye aykırılığı gidermesi için 3 (üç) gün süre verir. İşbu sürenin sonunda müşterinin aykırılığı gidermemesi halinde LobbyCo’nun içinde bulunan dönemin ücretini Müşteri’ye iade yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi haklı nedenle derhal ve tazminatsız olarak fesih ve Müşteri’nin erişimini engelleme hakkı vardır.

MADDE 9- FİKRİ HAKLAR

LobbyCo, Sözleşme kapsamında sunmayı taahhüt ettiği ürün ve hizmetin teknolojisi, içeriği, güncellemeleri, iyileştirmeleri, , geri besleme (feedback), tavsiye ya da ürün ve hizmetle ilgili yalnızca işbu hizmet kapsamında Müşteri tarafından verilen bilgilerden üretilecek her türlü veri ile bütün ilgili fikir hakları dâhil olmak üzere bütün haklar fikirler, müsaadeli kullanım hakları ve isim hakkı tek başına LobbyCo’ya aittir.

LobbyCo tarafından Sözleşme kapsamında verileceği taahhüt edilen ürün ve hizmetlerin adı, logosu, bağlantılı ürün isimleri LobbyCo ya da üçüncü şahısların ticari markaları olup, işbu Sözleşme Müşteri’ye bunları kullanmak konusunda hiçbir ticari hak ya da lisans/izin verilmemektedir.

MADDE 10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


İşbu Sözleşme kapsamında herhangi bir şekilde kişisel veri aktarımı olması halinde, taraflar aktarmış oldukları kişisel verilerin, işbu sözleşme konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, 6698 sayılı Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ikincil mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarına ve sair mevzuata uygun şekilde edinildiğini ve amacına uygun şekilde işlendiğini, gerekli açık rızaların ilgi yasa ve düzenlemeler kapsamında alındığını ve bu kapsamdaki yükümlülüklerine uygun hareket edilmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve veri sahiplerini bu konuda aydınlattığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu kişisel verilerin yasaya uygun şekilde edinilmemiş olması, işlenmesi ya da paylaşılması için gerekli açık rızaların yasaya uygun olarak alınmamış olması veya bu hükmün çeşitli desiselerle ihlali durumunda taraflar kusurları oranında diğer tarafın zararlarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar arasında başlayacak olan veya devam eden ilişki kapsamında Müşteri, üyeleri ve diğer gerçek kişilere ait Kişisel Verilern LobbyCo’ya aktarılması gerekebilecektir. İşbu düzenlemeler ile çelişmediği müddetçe; Söz konusu Kişisel Veriler de Gizli Bilgi sayılır ve yukarıdaki maddelerde Gizli Bilgilerin korunmasına ilişkin öngörülen hükümler bu Kişisel Veriler için de geçerlidir.

LobbyCo, Müşteri tarafından kendisine aktarılan Kişisel Verileri, Müşteri’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek amacı dışında hiçbir şekilde kaydedemez, depolayamaz, muhafaza edemez, değiştiremez, açıklayamaz, aktaramaz ve başka bir yöntemle kullanamaz

LobbyCo elde ettiği Kişisel Verileri kullanarak söz konusu kişisel veri sahiplerine, Müşteri’nin yazılı onayı dışında hiçbir şekilde tanıtım, reklam veya diğer amaçlarla bir bildirimde bulunamaz.

Taraflar, Kişisel Verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ikincil mevzuat kapsamında veri işleyen için öngörülen diğer bütün yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, LobbyCo ile olan taahhütler uyarınca bu sözleşme kapsamında LobbyCO’ya ileteceği kişisel verilerin işlenme amacına uygun şekilde toplandığını, işlendiğini, LobbyCO’ya aktarıldığını veri sahiplerinin bu konuda aydınlatıldığını, Kanun’a uygun açık rızalarının alındığını, bu sözleşme kapsamında LobbyCO’dan yerine getirilmesi istenen hizmetin bu yükümlülüklere aykırılık teşkil etmediğini beyan ve kabul eder. Müşteri, açık rızaların alındığının ispatına ihtiyaç duyulması halinde bunu ispatlamakla yükümlü olduğunu, ispata yarayan belgeleri sunacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, veri sahiplerinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarına karşı sorumlu olduğunu, bu hususta LobbyCO’nun sorumlu tutulamayacağını veya LobbyCo’dan ifa konusunda talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 11- GİZLİLİK
Taraflar, işbu sözleşme kapsamında gizli bilginin;
Tarafların, çalışanlarının, iştiraklerinin, doğrudan ya da dolaylı hizmet veren kişilerin, danışmanlarının, temsilcilerinin ve diğer yetkililerinin birbirlerine verdikleri yazılı veya diğer görünür herhangi biçimde/formdaki yazılı (dijital dokümanlar, kayıtlar, veriler vb. dâhil) dokümanlar,
Sözlü olarak iletilmesi halinde, “Gizli” olarak tanımlanmış olmasa bile bilgiler veya Taraflar arasındaki iş ile ilgili olarak yapılan görüşmeler, temaslar, toplantılar vb. dâhil herhangi bir şekilde, bir tarafın işbu Sözleşme ile ilgili edindiği her türlü finansal veri, iş programı, çalışan veya şirket bilgileri ve diğer programlar,
Mülkiyet konusu bilgiler,
Kurulan hukuki ilişki gereği tarafların birbirleri veya çalışanları veya Müşterileri hakkında edindikleri bilgiler, raporlar da dâhil olmak üzere ifşa yasağına tabi; her türlü personel, mali, pazarlama, şirket yapısı ve işleyişine ilişkin veya ticari sır kapsamında veya sınaî ve fikri mülkiyet kapsamındaki haklarla ilgili her türlü veriler, rakamlar, tablolar, ürün fiyatları, teknik bilgiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya mal olmamış her türlü sözlü veya yazılı bilgi ve belge olduğunu kabul eder.

Gizli bilginin ifşa edildiği veya diğer başka herhangi bir yoldan gizli bilgiyi edinen Taraf, gizli bilginin ve gizli bilgiye ilişkin her türlü hakkın kesin ve mutlak olarak gizli bilgi sahibinin mülkiyetinde olduğunu kabul etmektedir.

Gizli bilgi, ilgili Tarafın yazılı izni olmaksızın herhangi bir gerekçe ile kısmen veya tamamen üçüncü şahısların bilgisine veya herhangi bir biçimde istifadesine sunulmayacak veya üçüncü şahıslara herhangi bir biçimde ifşa edilmeyecektir.

Taraflar, kendisine verilmiş, iletilmiş veya kendileri tarafından temin edilmiş, geliştirilmiş herhangi bir gizli bilginin korunmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt eder:
Gizli bilgi yalnızca veriliş amacına uygun olarak, bu amaçla sınırlı olarak kullanılacaktır;
Taraflar, gizli bilgiyi korurken kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını gösterecektir;
Taraflar önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın hiçbir gizli bilgiyi kısmen veya tamamen bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir.


Müşteri tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile LobbyCo’ya bildirdiği bilgiler LobbyCo tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
LobbyCo bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde LobbyCo kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle LOBBYCO tarafından işlenmez, saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

MADDE 12- MÜCBİR NEDENLER

LOBBYCO işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya hizmetin verilmesini engelleyebilecek siber saldırı, iletişimin kesilmesi, LobbyCo’dan kaynaklanmayan sebepler ile servis sağlayacının hizmet vermemesi, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme, yangın, deprem, sel baskını ve hava muhalefeti gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içerisinde ifa edemez ise, bu tip durumlarda MÜŞTERI, LOBBYCO’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, söz konusu mücbir sebep 30 günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkânsız kılarsa hizmetin iptal edilmesini veya hizmetin ifasını engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamına karar verebilirler. MÜŞTERI’nın satışı iptal etmesi halinde ödediği tutar ondört (14) gün içerisinde kendisine ödenir (kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür MÜŞTERI tarafından kabul edilir).

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI;
Sözleşmede konu edilen maddelerle ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklere göre iş bu sözleşme yeni düzenlemeye uygun hale getirilir.
MADDE 14- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda LobbyCo’nun defter kayıtlarıyla mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Müşteri, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ;
Taraflar, işbu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin münhasıran BURSA Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.
MADDE 16- TEBLİGAT
Taraflar işbu anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 3 gün zarfında anlaşma taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde anlaşmada yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir.
İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuattaki hükümler uygulanır.
MADDE 17- YÜRÜRLÜK;
İşbu sözleşme 17 (onyedi) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında sözleşmenin onaylandığı tarih ve saatte akdolunmuştur.
 
 
LOBBYCO MÜŞTERİ