LobbyCo

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”);
Cobus İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (LobbyCO)’nun internet sitesi, mobil uygulamalar ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,
Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
LobbyCO’nun bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,
LobbyCO’nun işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
Kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını,
Gizlilik hakkında bilgilendirmeyi,
içermektedir.

Gizlilik Hakkında Bilgilendirme

LobbyCO herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da herhangi bir diğer hukuki işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini, kiralamayacağını, satmayacağını ya da başka türlü aktarmayacağını, saklamak için gereken özeni göstereceğini beyan eder.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

LobbyCO olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan Başvuru Sahipleri başta olmak üzere, LobbyCO ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kanun’dan doğan sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz Cobus İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş tarafından web siteleri ve bunların mobil uygulamalarında genel onay ve kabul gören Güvenli Soket Katmanı (SSL) kullanarak alınmakta ve izninize istinaden yine aynı güvenli ortam üzerinden paylaşılmaktadır. İzninize istinaden üçüncü kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda her türlü hukuki tedbir alınmaktadır. Kişisel verileri alan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Cobus İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş sorumlu değildir.

Sayfanın SSL ile şifrelenip şifrelenmediğini nasıl anlarsınız?

Bir internet sitesinde gezerken internet tarayıcınız http adı verilen bir protokol kullanmaktadır. Bu nedenle internet sitesinin adres satırının başında iletişimin bu protokol üzerinden yürütüleceğini belirten http:// şeklinde başlayan ibareyi görürsünüz. SSL ile şifrelenmiş bir sayfaya geçtiğinizde bu protokol yerine HTTPS protokolü kullanıldığından adres satırının https:// şeklinde başladığını görebilirsiniz.1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, LobbyCO tarafından sağlanan hizmet ve LobbyCO’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, LobbyCO birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. LobbyCO’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, LobbyCO hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, LobbyCO ofislerini veya uygulama ile internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, LobbyCO’nun düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kapsam ve Rıza

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın, internet sitemiz de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Bildirimi'ne atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır. Hizmetlerimiz'i kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemiz'i kabul etmekte ve bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz.


Toplanan kişisel verileriniz, LobbyCO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi, deneyimleriniz göz önünde bulundurularak ilgilenebileceğiniz toplantı/eğitim/seminer/konferanslara ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, memnuniyetinizi artırmak, LobbyCO sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan satın alma yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve potansiyel üye çevresi analizinde kullanabilmek, anlaşmalı kurumlarımız ve konferans katılımcısı, eğitmen gibi seçkin çözüm ortaklarımız tarafından sizlere öneriler sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek tarafınızla ya da bağlı bulunduğunuz STK’lar ile akdedilen sözleşmelerin koşulları,  güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek sizlere hizmet ve Katma Değer sunulması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi, LobbyCO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, LobbyCO sistemi dahilinde yer alan halihazır Üye'ler ile daha önceden Üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi, LobbyCO’nun ve LobbyCO ile iş ve işbirliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, LobbyCO’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, hizmetlerimiz ile ilgili şikayetlerinizi ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve uygulanması, LobbyCO’nun insan kaynakları çalışmalarının yürütülmesinin temini, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.


2. İşlenen ve Toplanan Kişisel Veriler

"Kişisel Veriler" terimi, işbu Politika metninde kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad, ikinci ad, soyadı, meslek, uyruk, fotoğraf, Yabancı Kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, şirket/ işyeri adresi, dernek, vakıf ya da diğer STK üyelikleriniz  gibi bilgiler anlamına gelmektedir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle LobbyCO tarafından işlenmez, saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. LobbyCO’nun ürün ve hizmetlerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır.  

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; LobbyCO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, LobbyCO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, LobbyCO ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, LobbyCO’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile LobbyCO’nun insan kaynakları çalışmalarının yürütülmesinin temini ve faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, LobbyCO yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, anlaşmalı kurumlarımız ve konferans katılımcısı, eğitmen gibi seçkin çözüm ortaklarımıza, müşterimiz ve üyesi olduğunuz Dernek, Vakıf gibi Sivil Toplum Örgütlerine, anlaşmalı olduğumuz araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda LobbyCO olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda LobbyCO’nun sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Rızanın geri alınması Bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen amaçlar ile kişisel verilerinizin kullanılması veya açıklanması ile ilgili rızanızı geri almanız durumunda, Hizmetlerimiz'in bir kısmından ya da hiçbirinden faydalanamayabilirsiniz.5. Kişisel Verilerin Saklanması

Başvuru sahiplerinden, LobbyCO birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sona silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

LobbyCO, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri LobbyCO tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden tarafından toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. LobbyCO, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı sunucularının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

7. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince LobbyCO, sizlerden topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Sizlerin, LobbyCO birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda LobbyCO’ya vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. LobbyCO tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri LobbyCO’ya elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz.

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle LobbyCO’ya iletmeniz durumunda LobbyCO, talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kanun ve Kişisel Verileri Korumua Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, LobbyCO tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle LobbyCO’ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun uyarınca yazılı olarak LobbyCO’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda LobbyCO’ya Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurularınızı iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.lobbyco.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Odunluk Mah. Lefkoşa Cad. Mihraplı Plaza Apt. C Blok No:9C/19 Nilüfer/BURSA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [[email protected]] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

9. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 91616 sicil numarasıyla kayıtlı, 0211070112400010 MERSİS numarasına sahip, Odunluk Mah. Lefkoşa Cad. Mihraplı Plaza Apt. C Blok No:9C/19 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Cobus İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Kanun kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Gerekli görülmesi halinde LobbyCO tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve Politika metninin yayınlandığı internet adresinde ilan edilecektir.

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

LobbyCO’nun işbu Politika metninde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır. Politika metninde yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni LobbyCO’nun internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü başta Başvuru Sahipleri olmak üzere LobbyCO tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu Politika metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir.

11. Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) LobbyCO’nun ürün, hizmet ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz LobbyCO tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.


13. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Politika metninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, başvuru formunu kullanarak bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
E-posta        : [email protected]
İletişim adresi        : Odunluk Mah. Lefkoşa Cad. Mihraplı Plaza Apt. C Blok No:9C/19          
                                     Nilüfer/BURSA
Telefon numarası    :  0533 659 59 29

Cobus İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş